mandag 2. januar 2017

Den digitale fremtiden

I dagens lokalavis kan man lese disse innspillene. Der det snakkes om at bedrifter må digitaliseres, og at bredbåndsutbyggingen må gå fortere. Og det er jeg enig i. MEN man må ha kunnskapen også. Det hjelper lite med godt utbygd nett hvis man ikke kan bruke teknologien på best mulig måte. Å starte i bedriftene er for sent, skolene må på banen. For å få økt digital kompetanse og utvikling, så må presset legges på kommunene slik at skolene blir digitaliserte og elevene lærer seg å bli skapere gjennom teknologi.
I desember var det nærmere 120 000 elever i Norge som var med på Kodetimen gjennom "Lær Kidsa koding". På vår skole kodet alle elevene, fra 1 til 7 klasse. Dette er med på å gjøre elevene til skapere innenfor teknologi, ikke bare brukere. Og det er her vi må starte med digitaliseringen.
Jeg er enig i at tilgangen til bredbånd/fiber er med på å skape klasseskiller, men hvordan er tilgangen til teknologi i skolene i Norge? Man kan se seg rundt i Norge. Noen skoler har 1:1 tilgang på pc/læringsbrett, mens andre skoler knapt nok har et klassesett med Pc´ er. Dette er ikke godt nok! Dette skaper klasseskiller! Det gjør også at man ikke klarer å nå de grunnleggende ferdighetene innenfor digitale ferdigheter. Ofte er man også prisgitt lærere med en egeninteresse innenfor feltet. Med slike lærere så øker presset på å øke den digitale bruken på skolen. Når det kommer til bruken av teknologi i klasserommet, så handler det ikke om hvilken device, apper eller programmer. Det handler om metode og at man bruker digitale verktøy. Og i den forbindelse er opplæring enormt viktig, slik at elevene ikke bare blir brukere, men produsenter. Elevene skal lære seg å bruke teknologi som et verktøy og hjelpemiddel, ikke en underholdningsmaskin. Mange mener at barn lærer å bruke teknologi gjennom devicene de har hjemme. De kan dette. Men det er en misoppfatning! Ja, de kan å bruke det til underholdning. Men skolen skal lære dem riktig bruk! Å for at de skal lære riktig bruk, så må man begynne med dette i skolen. Skolene kan ikke sitte på gjerdet og vente og se hva som skjer. Utviklingen skjer nå, fortere enn vi klare å henge med, og vi har ikke tid til å vente. Og vi kan ikke vente å se om vi skal velge Pc, læringsbrett, hybrid eller noe annet. Det handler ikke om "dingsene", det handler om metode og å lære elevene å bli skapere innenfor teknologi! Og visst er det skummelt! Det er kjempeskummelt å skulle legge om undervisningen fra slik man har holdt på i alle år, til noe helt nytt! Men det er denne veien verden går! Vi klarer ikke å stå i mot.
Hva har så dette med disse innspillene i avisen å gjøre? Jo, kanskje har noe av grunnen til tregheten i bedriftene, og tregheten i utbyggingen, noe med hva man gjorde og gjør i skolen! Vi kan ikke starte digitaliseringen i bedriftene, hvis menneskene er ukjente med teknologien!